Menu

Cart

Warunki świadczenia usługQArts - piękna strona kobiecości

quatrs_logotyp_m

1. WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną, która określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.qarts.com.pl Użytkownik korzystający ze sklepu akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad.

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.qarts.com.pl prowadzony jest przez spółkę KamPro Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 00-382 Warszawa, ul. Solec 81B-A-51 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000295056, NIP 7010100706, REGON 141235610, nr konta bankowego: 44 2130 0004 2001 0430 8466 0001


2. DEFINICJE

Sklep www.qarts.com.pl - sklep internetowy zajmujący się sprzedażą biżuterii i innych akcesoriów użytku codziennego, prowadzony przez firmę KamPro Sp. z o.o.

Regulamin – zbiór zasad i przepisów stanowiących podstawę prawną do korzystania z usług sklepu.

Produkt – przedmiot lub praca, które są przedmiotem sprzedaży w sklepie.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prawidłowo wypełniła dane do zamówienia i zapoznała się z zapisami Regulaminu i je akceptuje.

Sprzedający – KamPro Sp. z o.o.

Moje konto – konto użytkownika w sklepie www.qarts.com.pl, w którym po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez sklep, który zawiera dane Użytkownika oraz umożliwia ich modyfikację.

Twój koszyk – funkcjonalność www.qarts.com.pl, umożliwiająca przechowywanie informacji o produktach planowanych do zakupu przez Użytkownika. Dodanie produktu do koszyka nie stanowi zamówienia produktu. Kontynuowanie czynności zmierzające do zamówienia produktu następuje po naciśnięciu przycisku „Zamówienie”.

Złożenie zamówienia – złożenie zamówienia drogą elektroniczną związane z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego. Wysłanie zamówienia realizuje się za pomocą funkcji zawartych w części „Twój koszyk”. 

Potwierdzenie złożenia zamówienia – automatyczna wiadomość w formie elektronicznej przesyłana do Kupującego w odpowiedzi na złożenie zamówienia.

Sprzedaż – czynności prowadzące do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedaż odbywa się pomiędzy Sprzedającym a Kupującym przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość.

Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Użytkownika wprowadzony przez niego w formularzu rejestracyjnym lub adres poczty elektronicznej Użytkownika zmieniony przez Administratora na wniosek Użytkownika.

Zawarcie Umowy - zawarcie umowy kupna sprzedaży na odległość, która zawierana jest w momencie złożenia zamówienia. Umowa jest zawierana na czas realizacji świadczenia oraz obejmuje gwarancje przysługujące na kupowane Produkty.

 

Warunki techniczne korzystania z ze sklepu internetowego www.qarts.com.pl

 

 1. Spółka KamPro Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Zgodnie z art. 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.qarts.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 35 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. Chrome w wersji 39 nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 15 bitowej głębi kolorów.
  5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.


3. JAK KUPOWAĆ

Ceny

1.     Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.qarts.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.     Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

 

Zakup

W sklepie www.qarts.com.pl istnieje możliwość dokonania zakupów na 2 sposoby:

a)       zakładając konto Użytkownika

b)       bez zakładania konta.

W celu dokonania zakupu należy:

 • dodać produkt lub produkty do koszyka,
 • nacisnąć „Pokaż koszyk”, a następnie „Zamówienie” poniżej listy produktów w panelu „Twój koszyk”,
 • w przypadku zakupu bez zakładania konta należy wypełnić wszystkie stosowne pola w formularzu do wysyłki
 • w przypadku posiadania konta w sklepie należy zalogować się, a następnie potwierdzić istniejące lub wprowadzić nowe dane,
 • wybrać formę płatności i dostawy
 • potwierdzić zamówienie poprzez wybranie polecenia „Potwierdź zakup”.


Złożenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje:

-    cechy zakupionego produktu/-ów,

-    dane identyfikujące Sprzedającego,

-    wyszczególnione, łączne koszty związane z zamówieniem,

-    sposób i termin zapłaty,

-    sposób i termin dostawy

-    procedura rozpatrywania reklamacji,

-    sposób i termin odstąpienia od umowy (rezygnacji z zamówienia),

-     regulamin sklepu www.qarts.com.pl

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia w formie elektronicznej przesyłane na adres e-mailowy podany w formularzu do wysyłki lub panelu „Moje konto”. Potwierdzenie to zawiera również informacje podane przy składaniu zamówienia..


Rezerwacja

Po otrzymaniu przez Kupującego formularza „Potwierdzenie złożenia zamówienia” produkt jest wycofywany automatycznie z oferty sklepu, a Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia wskazanej należności w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane i produkt znowu jest dostępny w sprzedaży.


Zapłata należności

Należność musi zostać uregulowana w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

W przypadku dokonania przelewu w ostatnim, wymaganym (5) dniu zapłaty należy:

- gdy przelew dokonywany jest przez Internet: przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mailowy sklep@qarts.com, wpisując w tytule „Zamówienie nr                                                        - potwierdzenie przelewu”,

- gdy przelew dokonywany jest tradycyjnie w placówce bankowej lub na poczcie: przesłać skan potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mailowy sklep@qarts.com.pl, wpisując w tytule „Zamówienie nr                 - potwierdzenie przelewu”.

Jeżeli uregulowanie należności w terminie nie jest możliwe z przyczyn losowych niezależnych od Kupującego, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mailowy sklep@qarts.com.pl, wpisując w tytule „Zamówienie nr       - opóźnienie zapłaty” oraz podanie przybliżonego terminu uregulowania płatności.


Formy płatności

Akceptowane są następujące formy płatności :

 

- Przelew tradycyjny (dokonywany w banku lub na poczcie).

na rachunek bankowy:

Volkswagen Bank 44 2130 0004 2001 0430 8466 0001

KamPro Sp. z o.o.

ul. Solec 81B-A-51

00-382 Warszawa

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia podany w przesłanym Kupującemu „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”.

 

- Przelew internetowy:

Przelewu w tej formie można dokonać zaraz po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia i należy w nim uwzględnić informacje wymienione w opisie przelewu tradycyjnego.

 

- gotówką w momencie odbioru towaru:

odbiór osobisty towaru przez klienta w Warszawie lub Ząbkach po wcześniejszym umówieniu.


Przesyłki

Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji. Przesyłki przygotowywane są w sposób możliwie najbardziej zabezpieczający ich zawartość przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Koszty wysyłki pokrywane są przez Kupującego, a ich wysokość zależna jest od wybranej formy dostawy (przesyłka polecona priorytetowa, kurier). Koszty przesyłek podawane są przy opisie produktu lub są ustalane indywidualnie. Przesyłka wysyłana jest w terminie określonym w opisie produktu licząc od daty zaksięgowania wpłaty. Na łączny czas dostawy składa się termin określony w opisie produktu plus czas doręczenia przez wybranego przewoźnika. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających wysłanie przesyłki w terminie, Kupujący powiadamiany jest o tym pisemnie na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.


Zamówienia specjalne

W celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia kontakt pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest możliwy drogą e-mailową. Zapytania należy kierować pod adres sklep@qarts.com.pl.


Odstąpienie od umowy

Każdemu Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienia takiego można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

- za pomocą wzoru formularza „Odstąpienie od umowy” stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Wzór formularza można pobrać  TUTAJ. Wypełniony formularz należy przesłać w wybranej formie:

a)w formie elektronicznej na adres sklep@qarts.com.pl przez wysłanie maila z Oświadczeniem zawierającego dane opisane w formularzu „Odstąpienie od umowy”,

b) pisemnie, przesyłając Oświadczenie zawierające dane opisane w formularzu „Odstąpienie od umowy” na adres spółki KamPro: ul. Solec 81B-A-51, 00-382 Warszawa

 

Powiadomienie o prawie odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., można przeczytać TUTAJ.

 

Gwarancje

Sprzedający zobowiązany jest do zagwarantowania dostarczenia produktu zgodnego z ofertą oraz określenia czasu gwarancji. W przypadku niezgodności produktu, wady itp. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie opisanej w części „Zwroty i reklamacje”.

 

4. ZWROTY I REKLAMACJE

 

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od wydania mu towaru, chyba że produkt ze względu na materiał lub technikę wykonania nie ma takiej trwałości i zostało to określone w ofercie produktu przez Sprzedającego. Reklamacje można składać w sposób opisany w części „Zwroty i reklamacje”.

 

Zwroty produktów

Jeżeli zakupione artykuły nie spełniają oczekiwań Kupującego, można je zwrócić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kupujący powinien zwrócić zakupiony produkt bez braków i uszkodzeń mechanicznych, chyba że otrzymał produkt uszkodzony lub niekompletny. Zgłoszenia o odstąpieniu od umowy/zwrocie produktu można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

- za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK „Reklamacja/zwrot towaru" dostępnego
TUTAJ i przesłanego w wybrany poniżej opisany sposób,

- w formie elektronicznej przez wysłanie maila na adres sklep@qarts.com.pl zawierającego informacje zawarte w formularzu „Reklamacja/zwrot towaru” ,

- pisemnie na adres spółki KamPro: ul. Solec 81B-A-51, 00-382 Warszawa , wysyłając zgłoszenie zawierające informacje zawarte w formularzu „Reklamacja/zwrot towaru”.

Niezastosowanie formularza „Reklamacja/zwrot towaru” nie jest podstawą do nieprzyjęcia zwrotu.
Ze względów ewidencyjnych, m.in. obliczenia terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, oraz wykazania faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sugerujemy zgłaszanie odstąpienia od umowy/zwrocie produktu za pomocą formularza „Reklamacja/zwrot towaru”.

Dodatkowo do celów informacyjnych prosimy o podanie przyczyny zwrotu, co nie jest warunkiem jego przyjęcia.

Ze względów bezpieczeństwa zwracany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w stopniu nie mniejszym niż w otrzymanej przesyłce. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu w jakim przesłał go Sprzedający. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu sugerujemy  zwrócić go przesyłką za potwierdzeniem nadania (list polecony, kurier) lub potwierdzeniem odbioru. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego podany powyżej. Po otrzymaniu produktu przez Sprzedającego, stwierdzeniu braku uszkodzeń, Kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej ceny sprzedaży i kosztów przesyłki w terminie nie dłuższym niż 7 od daty otrzymania zwrotu.

Reklamacje – dostarczenie uszkodzonej przesyłki, produkty uszkodzone, niekompletne, niezgodne z zamówieniem

Zgłaszanie reklamacji

Zgłoszenia o reklamacji można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

a) za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK „Reklamacja/wymiana towaru” dostępnego
TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,
b) za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK „Reklamacja/naprawa towaru” dostępnego
TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,
c) za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK „Reklamacja/obniżenie ceny” dostępnego
TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,

- w formie elektronicznej przez wysłanie maila na
adres sklep@qarts.com.pl zawierającego formularz lub dane wymienione w wybranym formularzu z wymienionych powyżej,

- pisemnie na adres spółki KamPro: ul. Solec 81B-A-51, 00-382 Warszawa przez przesłanie formularza lub korespondencji zawierającej dane wymienione w wybranym formularzu z wymienionych powyżej,

Niezastosowanie wymienionych formularzy nie jest podstawą do nieprzyjęcia reklamacji.

Ze względów ewidencyjnych, m.in. obliczenia terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, oraz wykazania faktu złożenia oświadczenia reklamacji, sugerujemy zgłaszanie przez formularze udostępnione przez UOKiK.


Zwrot reklamowanych produktów

Ze względów bezpieczeństwa reklamowany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu, w jakim przesłał go Sprzedający. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu prosimy, jeżeli to możliwe, zwrócić go przesyłką z potwierdzeniem nadania (list polecony, kurier) lub potwierdzeniem odbioru. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie.

Terminy
Po otrzymaniu produktu przez Sprzedającego, stwierdzeniu braku innych uszkodzeń niż wynikające z reklamacji, Kupujący otrzymuje zwrot ceny sprzedaży i przesyłki w terminie nie późniejszym niż 7 od daty zwrotu produktu. Jeżeli uszkodzenie lub niekompletność produktu wynika wyłącznie z winy Sprzedającego a nie dostawcy przesyłki lub użytkowania przez Kupującego, Sprzedający powinien również zwrócić Kupującemu koszt odesłania produktu.

Procedury i terminy rozpatrywania reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji realizowane jest według następującej procedury:
1. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany w dziale „Zgłaszanie reklamacji”.
2. Zwrot reklamowanego produktu do Sprzedającego, jeżeli wymaga tego reklamacja. Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy, jeżeli to możliwe, o dostarczenie reklamowanego produktu Sprzedającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania zgłoszenia.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu, lub 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli reklamacja nie wymaga dostarczenia produktu, w tym poinformowanie Kupującego przesłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
4. W przypadku reklamowania produktów, które nie mogą być wymienione, zwrot należności Kupującemu następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
5. W przypadku reklamowania produktów wymagających naprawy, termin usunięcia wady ustalany jest indywidualnie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i zależny jest m.in. od techniki wykonania produktu. Gdy Kupujący nie akceptuje proponowanego przez Sprzedającego terminu naprawy, może wystąpić o zwrot należności wypłacanej w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty takiego zgłoszenia.
6. W przypadku reklamowania produktów z wadą i wystąpienia o obniżenie ceny przez Kupującego, wartość obniżenia ceny zwracana jest Kupującemu w terminie do 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczących wad i usterek, z powodu których obniżono cenę.


Zwrot produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie

W rozumieniu art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku, gdy Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany w stosunku do wzoru i opisu prezentowanego na stronach sklepu (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru).

Niedostarczona przesyłka

Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki prosimy składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki (14 dni). Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę (np. regulamin Poczty Polskiej dostępny pod adresem
http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/09/Regulamin-świadczenia-usług-powszechnych.pdf (procedura reklamacyjna - http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/). Kupujący powiadamia Sprzedającego o fakcie nieotrzymania przesyłki za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@qarts.com.pl.  Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Sprzedający może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta.


5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

W przypadku sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotyczącego reklamacji czy zwrotu produktów, konsumentowi przysługuje również możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów np. przy pomocy Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl). IH podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
Wnioski o mediację składa się w formie:
•pisemnej – poczta, poczta elektroniczna, faks, bezpośrednio w sekretariacie
•ustnej – do protokołu

Nie jest wymagany szczególny formularz, który konsument musi wypełnić aby skorzystać z mediacji. Ważne jest, by szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, Inspekcja Handlowa opracowała taki wzór formularz wniosku - do pobrania poniżej. W toku postępowania mediacyjnego przedsiębiorca zapoznawany jest z roszczeniem konsumenta, następnie przedstawia się stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Od postępowania mediacyjnego odstępuje się, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy. Inspekcja Handlowa w sporach cywilnoprawnych występuje wyłącznie w roli mediatora pomiędzy stronami, nie posiada natomiast uprawnień do działania władczego w stosunku do przedsiębiorcy i pozwalającego na zobowiązanie go do zachowania zgodnego z roszczeniem konsumenta nawet w przypadku słuszności tego roszczenia. Informacje na temat trybu składania i rozpatrywania sporów, oraz formularze wniosków można znale


Informacja

Kontakt


QArts - piękna strona kobiecości

Kobiecość, jest w każdej z nas...

Elegancka biżuteria, sutasz, naturalne kamienie, oryginalne torebki, dodatki
z jedwabiu - by tylko ją podkreślić.

Jeśli jesteś zainteresowana indywidualnym projektem, proszę napisz e-mail
lub przejdź do działu kontakt.

O QArts

QArts powstało z pasji tworzenia. Na początku były
motywy malowane, potem ceramika, aż przyszedł
czas na biżuterię, sutasz, torebki, malowany jedwab.

czytaj całość >>

Nasze usługi

Dołącz do nas

Color I Color II Color III

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook